Xã Lương Trung là xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Bá Thước, cách thị trấn cành nàng 21km về phía Đông Bắc. Phía Đông và Nam giáp huyện Cẩm Thủy, Phía Tây giáp xã Lương Ngoại, phía Bắc giáp xã Lương Ngoại