Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:34:24

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức Tài

Bí thư Đảng ủy

0967843835

2

Trương Ngọc Thụ

Chủ tịch UBND xã

0335313787

3

Bùi Văn Quý

Phó BT Thường trực

0988.897.208

4

Bùi Văn Quyển

PCT UBND

0964.847.936

5

Trương Văn Trung

CT MTTQ xã

0972.709.239

6

Bùi Văn Sơn

PCT HĐND

0399928858

7

Bùi Huy Hùng

Chủ tịch Hội CCB

0356335237

8

Bùi Văn Vi

Chủ tịch Hội ND

0977242203

9

Hà Văn Phong

Trưởng Công an

0978724090

10

Bùi Văn Dũng

CHT Quân sự

0386355570

11

Bùi Văn Thân

Công chức KT-NS

0392867690

12

Lê Thị Dương

Công chức KT-NS

0974.251.989

13

Nguyễn Thị Nhạn

Công chức VH-XH

0974.127.309

14

Nguyễn Văn Hà

Công chức VH-XH

0982.570.867

15

Bùi Ngọc Nhung

Công chức ĐC-XD-MT-NL

0385714944

16

Trương Công Hùng

Công chức ĐC-XD-MT-GT

01683.171.745

17

Cao Ngọc Thiện

Bí thư Đoàn Thanh niên0986208330

18

Bùi Thị Tuyết

Chủ tịch hội LH Phụ nữ0975437760

19

Bùi Văn Thắng

Công chức Văn phòng - Thống kê0962281972

20

Cao Văn Thế

Công chức VP-TK

0988961534

21

Nguyễn Văn Kiệm

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0378.748.200

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:34:24 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Đức Tài

Bí thư Đảng ủy

0967843835

2

Trương Ngọc Thụ

Chủ tịch UBND xã

0335313787

3

Bùi Văn Quý

Phó BT Thường trực

0988.897.208

4

Bùi Văn Quyển

PCT UBND

0964.847.936

5

Trương Văn Trung

CT MTTQ xã

0972.709.239

6

Bùi Văn Sơn

PCT HĐND

0399928858

7

Bùi Huy Hùng

Chủ tịch Hội CCB

0356335237

8

Bùi Văn Vi

Chủ tịch Hội ND

0977242203

9

Hà Văn Phong

Trưởng Công an

0978724090

10

Bùi Văn Dũng

CHT Quân sự

0386355570

11

Bùi Văn Thân

Công chức KT-NS

0392867690

12

Lê Thị Dương

Công chức KT-NS

0974.251.989

13

Nguyễn Thị Nhạn

Công chức VH-XH

0974.127.309

14

Nguyễn Văn Hà

Công chức VH-XH

0982.570.867

15

Bùi Ngọc Nhung

Công chức ĐC-XD-MT-NL

0385714944

16

Trương Công Hùng

Công chức ĐC-XD-MT-GT

01683.171.745

17

Cao Ngọc Thiện

Bí thư Đoàn Thanh niên0986208330

18

Bùi Thị Tuyết

Chủ tịch hội LH Phụ nữ0975437760

19

Bùi Văn Thắng

Công chức Văn phòng - Thống kê0962281972

20

Cao Văn Thế

Công chức VP-TK

0988961534

21

Nguyễn Văn Kiệm

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0378.748.200